Masal Nedir?


Masal Nedir?

Masal, kişilerinin hayal gücünün yardımı ile bir başkahramanın etrafında geçen olağanüstü olayların zaman ve yer belirtilmeden anlatıldığı edebiyat türüne masal denir.

Halk dilinde ağızdan ağza anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür. Yazar tarafından sonradan kaleme alınan yazılardır. Masallar genellikle tekerleme ile başlar ve bunlar şiir şeklinde olur. Masallar insanlarda okudukça merak duygularını en çok uyaran yazı türlerindendir. Okurken masallarda masalın nasıl devam edeceği, canlandırdığımız hayal kahramanlarının neler yapabileceği ve masalın ne gibi bir sonuçla biteceğini merak içinde okuruz. Bu da bizim duygularımızı en üst seviyeye çıkartmaktadır.

Masallar da sonuç genellikle iyiliğin her şeyin başı olduğu, kötülerin kazanamadığı, halk içinden birinin kötülere karşı mücadelesinde üstün gelmesi işlenir. Masallar da gerçekte olan bir yer yoktur. Bu yerleri hayal yazarlar hayal güçlerini kullanarak kurgularlar. Aynı zamanda okuduğumuz masalların zaman kavramı da belirsizdir. ” Bir varmış bir yokuş evvel zaman içinde ” gibi. Masallar da geçen kahramanlar da üstün özellikler vardır. Kimisi bir peri, kimisi bir dev, kimisi bir cüce gibi. Bunların bazıları iyi taraf, bazıları ise kötü taraftır. Çocuklara iyiliği ve kötülüğü daha kolay kavramalarında yardımcı olur ve masalın sonunda hep iyiler kazanır.

Masal Çeşitleri

Masallar dört temel grupta tolanır:

1- Hayvan masalları,
2- Olağanüstü ve gerçekçi masallar,
3- Güldürücü masallar,
4- Zincirlemeli masallar.

Hayvan masalları genellikle kısa masallardır. La fontaine masalları, Ezop masalları bu türün en güzel örnekleridir. Şeyhi’nin Har-name adlı eseri de Divan edebiyatındaki hayvan masalları türüne örnek gösterilebilir.

Olağanüstü masallarda, olağan varlıkların yanı sıra cin, peri, dev, ejderha gibi olağanüstü varlıklara da yer verilir. Gerçekçi masalların başlıca kahramanları ise padişahlar, vezirler, prens ve prensesler, zenginler, hırsızlar ya da haydutlar gibi gerçek hayattaki kişilerdir.

Güldürücü masallar, okuyan ve dinleyeni eğlendirmeyi amaçlayan masallardır.

Zincirleme masallarda sıkı bir mantık bağıyla birbirine bağlanan, küçük ve önemsiz bir dizi olay art arda sıralanır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir